Sprawdziany

Sprawdzian – przyrząd pomiarowy przy pomocy którego stwierdzamy, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej).

Sprawdzian pierścieniowy, wałeczki pomiarowe, MSBa, MSBg, MSRk, MSRh, MSLb, sprawdziany szczękowe, sprawdziany trapezowe, pierścienie ustawcze, ustawiaki, sprawdziany specjalne