Sprawdziany

Sprawdzian – przyrząd pomiarowy przy pomocy którego stwierdzamy, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej).

PIERŚCIEŃ USTAWCZY DO ŚREDNICÓWEK


Możliwość wykonania od Ø 10mm do Ø 300 mm

SPRAWDZIANY SPECJALNE GŁĘBOKOŚCI

SPRAWDZIAN SZCZĘKOWY 2-STRONNY

WZORNIKI PROMIENIA

SPRAWDZIANY FAZY

SPRAWDZIANY ŁOPATKOWY

SPRAWDZIANY WSPÓŁOSIOWOŚCI

SPRAWDZIANY RYSUNKOWE


Możliwość wykonania sprawdzianu w +/- 0,001 mm

SPRAWDZIANY DO KANAŁKÓW

SPRAWDZIANY SZCZĘKOWE STAŁE JEDNOSTRONNE

SPRAWDZIANY PŁYTKOWE

SPRAWDZIANY TŁOCZKOWE GWINTOWE

SPRAWDZIANY TŁOCZKOWE GŁADKIE

SPRAWDZIANY PIERŚCIOWE GŁADKIE

SPRAWDZIAN DO STOŻKÓW MORSE’A BEZ PŁETWY DIN 229

SPRAWDZIAN DO BARDZO DŁUGICH OTWORÓW

SPRAWDZIAN SZCZĘKOWY NASTAWNY

Zakres
0 – 6
6 – 12
12 – 18
18 – 24
24 – 33
33 – 45
45 – 55
55 – 65
65 – 75
75 – 85
85 – 95
95 – 105
105 – 115
115 – 125

Sprawdzian pierścieniowy, wałeczki pomiarowe, MSBa, MSBg, MSRk, MSRh, MSLb, sprawdziany szczękowe, sprawdziany trapezowe, pierścienie ustawcze, ustawiaki, sprawdziany specjalne