Rozwiertarki

Rozwiertak – narzędzie służące do końcowej obróbki otworu walcowego przy wymaganej wyższej klasie dokładności. Rozwiertaki produkujemy w żądanej klasie pasowania oraz wymiarze jak i również z wewnętrznym chłodzeniem. Stosuje się kolejno zwykle dwa rodzaje rozwiertaków – zdzierak i wykańczak. Rozwiertaki mogą być ręczne lub maszynowe. Maszynowy może mieć kilka wersji tj. prowoskrętny prawotnący, lewoskrętny, prawotnący, prawoskrętny lewotnący, lewoskrętny lewotnący, prosty, prosty lewy, prosty prawy. Produkujemy również rozwiertaki nasadzane i trzpieniowe.

NRTa, NRTb, NRTc, NRTd, NRTg A/B, NRNa, NRNb, NRNd, NRSg, NRSh, NRSk, NRSc, NRSb, NRZe, DIN 208, DIN 212, DIN 222, DIN 219, DIN 9, DIN 204, DIN 206, DIN 311, rozwiertaki specjalne