Pogłębiacze

Pogłębiacz – narzędzie do obróbki skrawaniem, którego zadaniem jest powiększenie lub inna zmiana ukształtowania otworu na pewnej części długości, lub obróbka czołowa powierzchni wokół otworu.

NWSa, NWb, NWCa, NWCb, stożkowy, pogłębiacz płaski, pogłębiacz 1 zębowy, zestawy pogłębiaczy, pogłębiacz nasadzany, pogłębiacz okrawający, DIN 347, DIN 355, DIN 373, DIN 375, DIN1867